Bahaiquest Magazine header
Bahai 9 puntige ster

 

G.C. Vieten

Deze website zou vroeger een boek zijn geweest. Er hebben honderden levenden en doden aan meegewerkt en mij met hun kennis verrijkt. Ik vat slechts samen wat zij hebben ontdekt, bewezen, nagelaten, gepubliceerd en dank hen allen voor hun gedachtegoed.

Mijn hoop is dat lezers van dit virtuele boek en langskomende bladeraars geboeid raken en zich afvragen of waar zou kunnen zijn hetgeen hier tussen alle regels staat:
dat de Hemel op Aarde aan het werk is.

Op de homepage van deze site staat in de linkerkolom in kleine groene letters de voorwaarde voor het trekken van gegronde conclusies.

GCV in de zomer van 2009

INTRO

Bahaiquest Magazine en de basissite Baha'i Denkbeelden (NL, EN, DE)
zijn initiatieven van © Gunter C. Vieten.

 

Technische realisatie en personal webmaster: Henk Ketelaar.

De opzet

Bahaiquest is bedoeld als magazijn voor feiten, observaties, beelden en gedachten rond een wereldbeeld waarin de baanbrekende ontdekkingen en ontwikkelingen van dit tijdperk thuis zijn. Hier wordt heden gedacht zoals in principe morgen gedacht zal worden. De reden is ook de aandrijvende kracht achter dit informatieproject – een theofanie op de vlakten van het inzicht, een manifestatie van God.

 

Religie blijkt geheel anders te zijn dan religies die uit de oudheid komen. Alle actuele naslagwerken leggen dit uit. De trefwoorden zijn bahá'í, Bahá'u'lláh. Het nodige zoekgereedschap staat in TOOLS. Daar staan ook links naar externe informatie­bronnen over de snelle ondergang van de wereld van gisteren. Bahaiquest gaat vooral over de nieuwe tijd waaraan we al bouwen – die van de eerste vreedzame beschaving op wereldschaal.

 

Door nieuw inzicht ziet de werkelijkheid ineens anders uit dan ze uitzag toen we nog niet wisten wat in dit virtuele boek staat. Het is geschreven in de tweede eeuw van het tijdperk van Bahá, toen de eerste vijf miljoen mensen zagen wat de veruit meesten nog niet zagen. Bahaiquest is gemaakt om mensen te vinden die ontvlambaar zijn voor licht uit die onvoorstelbare hemel van de werkelijkheid.

Contact: g16[at]planet.nl

De auteur

Gunter C. Vieten (GCV, * Krefeld, 1930) was als reizend auteur verbonden aan GEO Magazine, Hamburg-Parijs. Gedurende vele jaren was hij correspondent in Nederland van prominente dag- en weekbladen en de publieke radio-omroepen in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Hij heeft eigen bladen uitgegeven, schreef boeken over Nederland en vele artikelen in vooraanstaande buitenlandse tijdschriften waaronder "Merian", "Bild der Wissenschaft", "Art", "Die Zeit" en "Europa Magazin" over samenleving, kunst en wetenschap". Na beëindiging van zijn journalistiek werk is hij benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. GCV is in de jaren 1961-1981 lid geweest van de Nationale Geestelijke Raad van de Bahá'ís van Nederland . Hij heeft twee dochters (Susanne en Banafshèh) en twee zoons (Marc en Benyamin) en woont bij Den Haag.

Bij de foto's

Het gezicht van deze niet-commerciële website wordt in hoge mate door de foto's bepaald die allen ergens op internet staan en door creatieve geesten zijn gemaakt. Bij de keuze ervan is keer op keer overwogen of de betreffende opname geacht mag worden te behoren tot het publiek domein. Indien Bahaiquest copyright schendt en ervan hoort, zal de betreffende foto terstond van deze site worden verwijderd.